Dane budynków i historia

Pierwotna skrupulatność wprowadzeniu spisów nieruchomości ma bezpośredni wpływ na aktualizowanie danych sprawdzanie danych oraz ich poszukiwanie. Przytoczone tutaj opisy historyczne są ważne dla kształtowania się aktualnego rynku nieruchomości.

Dane zawarte pierwotnie pozwalają na zweryfikowanie chociażby stanu i rozeznania w kwestiach czy odpowiednich losach historycznych budynków. Należy zauważyć, że aktualnie bardzo chętnie inwestuje się w stare kamienice, a ich renowacja wymaga znacznej wiedzy i znajomości możliwie jak największej ilości szczegółów. Naturalnie dane nieruchomości i właściciele oraz stan ulegał zmianie.