Wolontariat

KTO MOŻE ZOSTAĆ WOLONTARIUSZEM
Każdy może być wolontariuszem, lecz nie każdy wolontariat jest odpowiedni dla każdego.
Ważne jest, aby kandydat posiadał odpowiednie predyspozycje do działań, których podejmie się w ramach wolontariatu. Do pracy z dziećmi wcale nie jest konieczne ukończenie studiów pedagogicznych. Należy przede wszystkim posiadać kompetencje do pracy dziećmi: być komunikatywnym, umieć zagospodarować im wolny czas, lubić je i mieć z nimi dobry kontakt.
Przed podjęciem jakiejkolwiek aktywności wolontariackiej trzeba się zastanowić, co chciałbym robić jako wolontariusz, w czym mogę być pomocny, jakie są moje oczekiwania.
Niezależnie od tego w jakim wieku jest kandydat, jakie posiada wykształcenie czy poglądy, zawsze jest ktoś, kto czeka na naszą pomoc.
Osoby niepełnoletnie muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie takiej działalności.

JAK MOŻNA POMAGAĆ
Wolontariusz może pracować wszędzie tam, gdzie jego pomoc jest potrzebna i oczekiwana.
Wolontariusze nie mogą wspierać działalności nastawionej na zysk.
Jest wiele czynności, które wykonują wolontariusze. Są to np. uczestnictwo w zbiórkach, spędzanie wolnego czasu z pacjentami na oddziałach Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, uczestniczko w organizowanych przez fundację akcjach i wydarzeniach.

ILE TRWA WOLONTARIAT
O tym, jak długo wolontariusz służy swoją pomocą – zależy od niego samego.
Można zdecydować się na wolontariat długoterminowy, wtedy działania mogą trwać nawet kilka miesięcy.  Może być również wolontariat krótkoterminowy, tak zwany akcyjny. W takim przypadku pomoc wolontariusza będzie potrzebna tylko przez kilka dni lub nawet kilka godzin – na przykład w trakcie realizacji festynu, zbiórki publicznej, wydarzenia sportowego czy konferencji.

Jeśli chciałbyś zostać naszym wolontariuszem zgłoś się już dziś. Zadzwoń i umów się na spotkanie.