O nas

Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 września 2015 r., w celu inicjowania, prowadzenia i wspierania działań z zakresu ochrony zdrowia, promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej, a także wszechstronnego działania na rzecz osób chorych.
Fundację GLOBMEDIS powołano w celu inicjonowania i wspierania nowatorskich zasad leczenia, realizacji działań edukacyjnych na rzecz podniesienia wiedzy w zakresie leczenia i rehabilitacji, a także działań na rzecz popularyzacji wiedzy i profilaktyki zdrowotnej.
Fundacja, nawiązuje współpracę z innymi podmiotami leczniczymi w dążeniu do poprawy opieki zdrowotnej nad chorymi oraz poprawę jakości ich życia.
Zajmujemy się popularyzacją wiedzy i profilaktyki zdrowotnej oraz promocją i organizacją wolontariatu.
Wspieramy wszelkie przedsięwzięcia, które zmierzają do realizacji powyższych celów.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* organizowanie świadczeń medycznych;
* organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego dla oddziałów, poradni, pracowni i innych komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych;
* organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych;
* zakup leków i środków medycznych, żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji świadczeń medycznych;
* organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych;
* prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych oraz działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej;
* finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach komórek organizacyjnych podmiotów leczniczych;
* współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Jeśli popierasz nasze działania możesz je wspomóc przekazując cegiełkę na nasze konto. Wpłać już dziś darowiznę na konto Suwalskiej Fundacji Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” .