Cykl spotkań informacyjnych na temat roli badań profilaktycznych celem wczesnego wykrywania osteoporozy

Suwalska Fundacja Ochrony Zdrowia „GLOBMEDIS” w ramach  Profilaktycznego Programu „Walki z Osteoporozą” dla mieszkańców Województwa Podlaskiego, współfinansowanego ze środków Województwa Podlaskiego, w lipcu br. zorganizowała cykl spotkań informacyjnych ze specjalistami w zakresie diagnostyki i zapobiegania skutkom osteoporozy – dietetykiem, ortopedą i reumatologiem. Celem takich spotkań było podniesienie poziomu świadomości na temat tej choroby i odpowiedzialności za własne zdrowie.